تاریخچه والیبال در ایران

ورزش والیـــبال حـــدود ســــال 1299 شــمــسی یعنی 86 سال قبل ، ( در سال 1385 ) توســــط جناب آقای میرمهدی ورزنده استاد بزرگ ورزش ، بــه ایـران آورده شد و از دارالمعلمین ورزش آغــاز بــه تــعــلــیــم گـردید. بازی والیبال در ایران در ابتدای امر دارای قواعد خاصی نبود و به شــکــل های مختــلف آن را بـــازی می کردند. فنون و تاکتیک های والیبال نیز مانند قوانین آن پایه واساس اصولی نداشت و هر بازیکن به ابتکار شخصی و اختصاصی خود که اکثراٌبا مشت زدن یا سمبه زدن همراه بود با تــوپ بازی می کرد. لیکن در سال 1302 شمسی با استفاده از تــرجــمـه مجلات خارجی قوانینی که در آن زمان در کشورهای دیگر اجراء می شد ، در ایران نیزتاحدودی از آن پیروی گردید.
طول و عرض زمین درآن موقع 10×20 متر بود و در هر طرف زمین 9 تا 11 نفر با استفاده از سر و دست ، با توپ بازی می کردند. گردش یا چرخش بازیکنان به طور جدی وجود نــداشــت و هـر کــس در هـر محلی که بیشتر تخصص داشت به طور ثابت در آن محل بازی میکرد از سال 1304 توجه بیشتری از جانب علاقمندان نسبت به این ورزش معطوف گردید و ظرف مـــدت کــمــی

طرفداران بسیاری جذب این ورزش شدند ، به طوری که تمرینات والیبال در سه محل ، به طــور جدی و مستمر شروع و دنبال شد.
این سه محل عبارت بودند از :
1. دارالنعلمین ورزش 2. کلوپ شایسته یا اجتماعیون 3. کلوپ ورزشی کالج البرز.
محل سوم درای امکانات و زمینهای زیادتری بود و در نتیجه جوانان بیشتری به تمـریـنـات اشـتغال داشـتند. پس از چند ماه تمرین ، اولین مسابقه والیبال در سال 1304 بین دو تیم دارالمعلمین ورزش و کـــلوپ شایسته انجام گردید که باهیجان فراوان توام بود. چون مسابقه برای مردم تازگی داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بیشتری بین دو تیم مسابقه دهنده بوجود آمده و بر هیجان آن افزوده شود. این مسابقه مقدمه ای برای توسعه روز افزون این ورزش گردید.
برای تــمــریــنــات و آماده نمودن افراد کلوپ شایسته یا اجتماعیون ، مرحوم آقای شمس الدین شایسته که سالیان دراز خدمات ارزنده ای در ورزش کشور انجام داده اند ، تلاش بسیار می نمــود و خود نیز یکی از بازیکنان ورزیده آن دوره محسوب می شد.
از بازیکنان خوب دوران قدیم میتوان آقایان : حسن گوشه _ بدیع الله مجذوب _ ناصرخان رفیعا _ دکتر علی کنی _ دکتر علی یوسفی _ علی اکبر همایونی _ حاجی مقدم _ نصراله مقــــدم _ صادق ریاحی و چارلی اسمعیل زاده _ اوشار _ نقابت و پالیزی را نام برد.بازی والیبال به تــدریج بمدارس راه یافت و در اندک زمانی توسط مربیان فارغ التحصیل دارالمعلمین ورزش در مدارس و همچنین در شهرستانهای کشور رواج و عمومیت یافت.[ چهارشنبه ۲۲ تیر۱۳۹۰ ] [ 18:15 ] [ پیمان دلاوری نژاد ]
خطاهاي سرويس:

1) مدت زمان سرويس از سوت داور ۸ ثانيه مي باشد.

2) جا نگرفتن در منطقه سرويس.

3) پاي سرويس زننده روي خط قرار مي گيرد.

4) با دو دست يا سر و پا بزند.

4) رعايت نكردن چرخش.

6) رها نكردن توپ هنگام زدن سرويس[ دوشنبه ۲۱ آذر۱۳۹۰ ] [ 21:30 ] [ پیمان دلاوری نژاد ]

مصدومیت های متداول در ورزش والیبال

صدمات حاد متداول در ورزش والیبالدرج در ادامه مطالب ......

 


 


ادامه مطلب

[ شنبه ۱۹ آذر۱۳۹۰ ] [ 21:19 ] [ پیمان دلاوری نژاد ]
بازيكن ليبرو(LIBERO)
هر تيم اختيار دارد يك بازيكن ليبرو در ليست 12بازيكن خود براي تمام مسابقه ها معرفي كند.قوانين مربوط به بازيكن ليبرو بشرح زير است:
a) او محدود به بازي كردن در منطقه عقب زمين است و اجازه ندارد كه حمله اي روي توپي كه ارتفاع آن از تور بالاتر است انجام دهد.
b) ليبرو نمي تواند سرويس بزند،دفاع كند يا سعي به دفاع كردن كند.
c) رنگ پيراهن ليبرو بايد با ديگر بازيكنان تيم متفاوت باشد.
d) تعويض بازيكن ليبرو جزو تعويض هاي معمولي به حساب نمي آيد و دفعات تعويض ليبرو نا محدود مي باشد.بك ليبرو نمي تواند در تعويض هاي معمول شركت كند و موقعي مي تواند به زمين وارد يا از زمين خارج شود كه بازي متوقف بوده و قبل از سوت زدن سرويس باشد.
e) لازم است يك بار بازي بين جايگزيني دور بازيكني كه يكي از آنها ليبرو ميباشد انجام شده باشد در صورتصدمه ديدن ليبرو با موافقت قبلي داور مسابقه يكي از بازيكنان كه نامش در ليست بازيكنان ميباشد را ميتوان جانشين ليبرو كرد.
f) ليبرو كه جانشين ليبرو قبلي شده بايد تمام قوانين مربوط به ليبرو را در طول بازي رعايت كند.درصورتي كه ليبرو مصدوم بهبود پيدا كرد ، ليبرو جانشين ميتواند به بازي عادي خود در مسابقات بعدي ادامه دهد.
g) در صورت مصدوميت بيشتر بازيكن ديگري اجازه نخواهد داشت بعنوان ليبرو عمل كند و فقط ليبرو اصلي ميتواند جانشين شود و همان شرايط قبلي را بايد رعايت كند.


[ پنجشنبه ۱۷ آذر۱۳۹۰ ] [ 22:22 ] [ پیمان دلاوری نژاد ]

والیبال ورزشی تیمی و بسیار مهیج است، كه پیشینه ای یكصد و ده ساله دارد و امروزه تقریباً تمامی كشورهای جهان عضو فدراسیون

جهانی آن هستند.

قوانین و مقررات والیبال :

تعداد كل بازیكنان هر تیم: 12 نفر

تعداد بازیكنان داخل زمین: 6 نفر

تعداد كل داوران: 10 نفر (یك داور بالا، یك داور پائین و یك داور ذخیره- 4 داور خط و یك داور خط ذخیره- یك نویسنده و یك كمك

اندازه زمین: طول 18 متر و عرض 9 متر. در اطراف زمین منطقه آزاد حداقل 3 متر و تا ارتفاع 7 متر بدون مانع  وجود دارد .

زمین باید به رنگ روشن باشد و خطوط به رنگ سفید . پهنای خطوط 5 سانتی متر و مخالف رنگ زمین است .

خط وسط دقیقا زیر تور و زمین بازی را به 2 قسمت 9*9 تقسیم میکند .

خط حمله خطی است که در هر 2 نیمه زمین به اندازه 3 متر رسم می گردد.

مناطق زمین : هر زمین دارای 6 منطقه می باشد که مناطق 2 و 3 و 4 بازیکنان جلو (نزدیک به تور) و 1 و 5 و 6 بازیکنان عقب زمین می باشند                

نِت (تور): برخورد توپ به لبه تور اشكال ندارد و خطا نیست .

ارتفاع تور 2.43 برای آقایان و 2.24 برای بانوان می باشد . ارتفاع رسمی تور نباید بیش از 2 سانتی متر تلورانس داشته باشد.

شروع بازی: شروع بازی به وسیله سكه توسط داور قرعه كشی می شود تا یك تیم زمین و تیم دیگر توپ را انتخاب كند.

زمان بازی: برنده بازی به تیمی اطلاق می گردد که 3 گیم از 5 گیم بازی که هر گیم 25 تایی است را به نفع خود به پایان برساند . ( گیم 5 بازی 15 امتیاز می باشد )

تعداد استراحت: در امتیاز 8 و 16، اولین تیمی كه به این امتیاز رسید یك استراحت فنی به مدت یك دقیقه به هر دو تیم داده می شود. هر تیم به غیر از استراحت فنی دارای 2 استراحت 30 ثانیه ای نیز می باشد که به درخواست سر مربی و در نبود وی کاپیتان تیم صورت می گیرد .

تعداد تعویض: هر تیم 6 تعویض می تواند داشته باشد. مثلاً اگر بازیكن شماره 5 به جای بازیكن شماره 8 وارد زمین شد، در تعویض بعدی حتماً 8 باید به جای 5 وارد زمین شود (یك رفت و یك برگشت )

شماره بازیكنان: از 1 الی 18

طریقه زدن توپ سرویس : سرویس از پشت خط عرضی و محدوده 9 متر میان دو خط طولی و  با سوت داور زده می شود و باید توپ از دست جدا شود. از لحظه سوت به مدت 8 ثانیه  

منطقه تعویض : محدوده خط حمله و تور می باشد که بازیکن باید با تابلو در آن حضور داشته باشد .

منطقه جا به جایی لیبرو : از خط حمله تا خط انتهایی جایی که نیمکت قرار دارد .

آنتن و نوار : نوارها در انتهای 2 طرف تور و مستقیما بالای خط طولی زمین قرار گرفته و پهنای هر یک 5 سانتی متر و ارتفاع 1 متر ( دقیقا ارتفاع تور ) را دارا می باشند . آنتن ها به طول 1.80 سانتر می باشد که 80 سانتر بالای تور و مابقی قسمتی از تور می باشد و توسط خانه های قرمز و سفید 10 سانتی جدا شده است . ( برخورد توپ با آنتن و نوارها اوت محسوب می گردد ) 

 توپ بازی : محیط حدود 66 سانتی متر و وزن حدود 270 گرم . فشار باد 30 تا 32.5 کیلو بر سانتی متر مربع[ جمعه ۳۱ تیر۱۳۹۰ ] [ 12:39 ] [ پیمان دلاوری نژاد ]
About

Blog Categories
آپلودشارژ رایتلحافظچت رومعکسفالخریداسم های ایرانی